Aineettoman omaisuuden suojaaminen

Tärkein yksittäinen toimenpide aineettoman omaisuutesi suojaamiseksi Kiinassa on tavaramerkin rekisteröinti.

Lue lisää: Tavaramerkin rekisteröinti

On yleisesti tunnettua, että Kiinassa kopioidaan tuotteita suuret määrät. Vähemmän tunnettua sitä vastoin on, että riskiä voidaan pienentää merkittävästi lukuisilla eri keinoilla ja kopioinnin tapahduttuakin asiaan voidaan puuttua, mikäli siihen on varauduttu. 

Aineettoman omaisuuden (IP) suojaaminen Kiinassa koskettaa käytännöllisesti katsoen kaikkea liiketoimintaa joka tapahtuu Kiinassa, Kiinaan tai Kiinasta. Kiinassa suomalainen patentti suojaa yhtä paljon kuin kiinalainen patentti Suomessa, eli ei laisinkaan. Jos yritys toimii Kiinassa tai aikoo mitenkään toimia tulevaisuudessa Kiinassa on aineettoman omaisuuden suojaus myös Kiinassa syytä laittaa kuntoon. Käytännössä tämä suojausvaatimus koskettaa hyvin suurta osaa yrityksistä, koska Kiina on sekä maailman tehdas että 1,3 miljardin ihmisen kasvava ja vaurastuva markkina-alue.


Viennin IP-suojaus

Vientiä aloitettaessa on syytä pitää mielessä IP:n suhteen ja yleisestikin, että mikä toimii Suomessa ei välttämättä toimi toisessa maassa. Tämän vuoksi yritysten on tutkittava ja suunniteltava kohdemarkkinan olosuhteita ja toimintoja, mikä IP:n kohdalla tarkoittaa IP-strategiaa, joka on markkinatutkimuksen ja liiketoimintasuunnitelman ohella tärkeimpiä dokumentteja vientiä aloitettaessa.


Hankinnan ja tuotannon IP-suojaus

Jos suomalainen yritys valmistaa tuotettaan Kiinassa suomalaisille markkinoille, niin aineeton omaisuus on myös suojattava huolellisesti.

Suomalainen Yritysfirma Oy valmistaa itsekehittämäänsä ja suunnittelemaansa tuotetta suomalaisille markkinoille Kiinalaisella tehtaalla. Yritysfirma Oy on rekisteröinyt tuotemerkin ja patentoinut tuotteen Suomessa ja muualla Euroopassa, mutta ei Kiinassa. Kiinalainen tehdas rekisteröi salaa tuotemerkin Kiinassa, valmistaa kontillisen tuotetta Yritysfirma Oy:n tilauksesta ja kustannuksella ja vaatii EUR100 000 lisenssimaksua Yritysfirma Oy:ltä, jotta he saisivat viedä Kiinasta omaa tuotettaan.

Jotta suomalainen yritys voi tuottaa Kiinassa tuotettaan IP-riskit halliten on tämän mietittävä aineettoman omaisuuden suojaamista etukäteen ennen hankinnan tai tuotannon Kiinassa aloittamista.


Aineettoman omaisuuden suojaaminen alkaa IP-strategiasta

Erilaisia keinoja aineettoman omaisuuden suojaksi löytyy lukuisia, joista patentit ja tavaramerkit ovat tunnetuimpia, mutta myös esimerkiksi tuotantoa suunnittelemalla voidaan aineetonta omaisuutta suojata. IP-strategian tarkoituksena on selvittää yritys- ja tapauskohtaisesti mikä suojauskeino tai -keinojen yhdistelmä on tehokkain ja tarkoituksenmukaisin tapa estää kopiointi. IP-strategia selvittää mikä on yrityksen aineeton omaisuus ja kuinka se kannattaa suojata. IP-strategiassa voidaan myös miettiä etukäteen kuinka myöhemmin mahdollisiin oikeuksien rikkomisiin reagoidaan, joka tilanteen sattuessa nopeuttaa toimintaa.

Kun IP-strategia on valmis seuraa käytännön toteutus, joka pitää sisällään yleensä mm. tavaramerkkien rekisteröimisen ja keksintöjen patentoinnin. Muita suojauskeinoja ovat salassapitosopimukset, know-how:n salaaminen, tuotannon hajauttaminen jne.

Kiinassa on ns. first-to-file -periaate, mikä tarkoittaa sitä, että Yritysfirma Oy:n tavaramerkin voi rekisteröidä herra Virtanen tai Mr. Wang. Kumpi ehtii toimittaa rekisteröintipaperit ensin, niin hänestä tulee tavaramerkin laillinen omistaja kaikkine oikeuksineen. Tämän vuoksi on tärkeää, että toiminta Kiinassa IP:n suhteen suunnitellaan heti aluksi, jotta erilaisten “tavaramerkkien kaappaajien” toiminta tehtäisiin mahdollisimman vaikeaksi.


PRD GROUP turvaa aineettoman omaisuutesi

Kun harkitset liiketoiminnan aloittamista Kiinassa niin ota yhteyttä meihin selvittääksesi kuinka voit minimoida riskit myös aineettoman omaisuuden suhteen. Teemme sinulle IP-strategian joka on paras juuri sinun yrityksellesi ja tuotteellesi taaten mahdollisimman tehokkaan suojan. Voimme avustaa myös jo tapahtuneiden immateriaalioikeuksien loukkausten kanssa.

Jos yritys toimii Kiinassa tai aikoo mitenkään toimia tulevaisuudessa Kiinassa on aineettoman omaisuuden suojaus myös Kiinassa syytä laittaa kuntoon. PRD GROUP auttaa sinua tässäkin.