Yritysmuodot Kiinassa

Tässä käsitellään lyhyesti ulkomaalaisten käytössä olevia yleisimpiä tapoja etabloitua Kiinaan. Tässä yhteydessä ei käsitellä pörssinoteerattuja yrityksiä tai yrityksiä jotka ovat osa konsernia, jonka yksi tai useampi jäsen on pörssinoteerattu.

Edustusto (Representative Office, Rep. Office, RO)

Edustusto on ulkomaalaiselle yritykselle helpoin tapa etabloitua Kiinaan eikä se edellytä pääomaa sijoitettavaksi. Edustuston toiminta on kuitenkin hyvin rajoittunutta, eikä se saa suorittaa voittoa tavoittelevaa toimintaa, mikä rajoittaa laillisen toiminnan käytännössä partneriverkoston luomiseen, markkinatutkimukseen, myynninedistämiseen sekä hankintaan.

Edustusto ei ole oikeushenkilö yrityksen tapaan, joten sopimuksista vastaa edustuston kotimaassa oleva emoyhtiö. Edustusto ei voi laskuttaa. Edustuston henkilökunnan palkkaamista on rajoitettu ja kiinalaista henkilökuntaa voidaan palkata ainoastaan paikallisen hallinnon henkilöstönvälitysyritysten kautta. Edustuston palkkaamien ulkomaalaisten henkilöiden määrä on enintään neljä. Vaikka edustusto ei voikaan laskuttaa ja tuottaa ainoastaan kuluja, niin sen lisäksi sitä verotetaan syntyneiden kulujen mukaan.

Yllä mainituista rajoituksista johtuen kokonaan ulkomaalaisomistuksessa oleva yhtiö (WFOE) on yhä suositumpi vaihtoehto edustustolle.

Kokonaan ulkomaalaisomistuksessa oleva yhtiö (Wholly Foreign-Owned Enterprise, WFOE)

WFOE on nykyään ulkomaalaisten suosituin tapa investoida Kiinan toimintoihinsa, monien etujensa ansiosta. WFOE on kokonaan yhden tai useamman ulkomaalaisen sijoittajan omistuksessa oleva yhtiö, joka Kiinan eri yritysmuodoista muistuttaa eniten suomalaista osakeyhtiötä.

Koska WFOE on kokonaan ulkomaalaisten, esimerkiksi suomalaisten, hallinnassa, länsimaalaisen johtamistavan toteuttaminen ja aineettoman omaisuuden turvaaminen on huomattavasti helpompaa kuin yhteisyrityksessä.

WFOE voi tehdä lähes kaiken tyyppistä liiketoimintaa Kiinassa. Tarkemmat tiedot rajoituksista löytyvät The Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue:sta, joka on päivittynyt parin vuoden välein.

WFOE voi olla hongkongilaisen holding-yrityksen omistama, joka on edelleen suomalaisen yrityksen omistama. Tällä järjestelyllä voidaan saada veroetuja sekä vähentää riskejä emoyhtiötä kohtaan. Tällä järjestelyllä voidaan myös ottaa kiinalainen kumppani osaomistajaksi yritykseen, välttäen kuitenkin samalla aiheeseen liittyvät lakikiemurat manner-Kiinassa, koska mahdolliset riidat selvitetään Hongkongissa.

Yhteisyritys (Joint Venture, JV)

Yhteisyritys on itsenäinen yritys tai sopimukseen perustuva yhteenliittymä, jonka omistaa osittain yksi tai useampi ulkomaalainen sijoittaja sekä yksi tai useampi kiinalainen sijoittaja. Kiinan valtio kannustaa yhteisyritysten perustamiseen saadakseen maahan kehittynyttä teknologiaa ja tietotaitoa. Tietyillä toimialoilla yhteisyritys on ainoa keino ulkomaalaiselle sijoittajalle Kiinassa toimimiseen ja joskus kiinalaiselle osapuolelle on annettava omistuksesta enemmistö. Tarkemmat tiedot löytyvät The Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue:sta.

Yhteisyrityksen pyörittäminen on haastavaa usean osapuolen ja kulttuurin vuoksi. Myös aineettoman omaisuuden suojaaminen on vaikeaa, ehkäpä jopa mahdotonta. Yhteisyrityksellä voidaan kuitenkin päästä nopeasti hyödyntämään toisen osapuolen resursseja ja verkostoja, mitkä pitää kuitenkin tarkastaa tarkkaan ennen yhteisyrityksen perustamista.

Yhteisyritystä jo perustettaessa on otettava huomioon, kuinka toimia jos osapuolten välille syntyy riita tai pattitilanne.

Kiinassa on kahdenlaisia yhteisyrityksiä, jotka eroavat pääasiassa kuinka yrityksen tuotto ja tappio jaetaan.

Pääomayhteisyritys (Equity Joint Venture, EJV)

Tuotto ja tappio jaetaan osapuolien suhteellisesti yritykseen sijoittaman pääoman mukaan. Ulkomaalaisella osapuolella on oltava vähintään 25 prosentin osuus yhteisyrityksen sijoitetusta pääomasta. EJV on kiinalainen oikeushenkilö rajoitetulla vastuulla.

Sopimukseen perustuva yhteisyritys (Cooperative Joint Venture tai Contractual Joint Venture, CJV)

Sopimukseen perustuva yhteisyritys (CJV) on pääomayhteisyritystä (EJV) joustavampi. Tuotto ja tappio jaetaan osapuolille sen mukaan mitä he ovat yhteistyösopimuksessa nimenomaisesti sopineet. CJV voi päättää toimiako kiinalaisena oikeushenkilönä vai ei.

Muut yhtiömuodot

Kiinassa on käytettävissä yllä mainittujen lisäksi muita yhtiömuotoja, esimerkiksi Foreign Invested Partnership Enterprise (FIPE). Nämä muut yhtiömuodot ovat kuitenkin huomattavasti harvinaisempia ja vaikeampia, esimerkiksi FIPE:n sisältämän vähintään yhden osapuolen rajoittamattoman vastuun vuoksi.