Yrityksen sulkeminen Hongkongissa

Hongkongilaisen yrityksen sulkeminen voi tulla tarpeeseen, jos liiketoiminta ei lähtenyt käyntiin odotetusti, yrityksen strategia muuttuu tai vaikkapa yrityksen varat loppuvat. Yrityksen sulkeminen on tehtävä lakien ja määräysten mukaan, jotta yrityksen vastuuhenkilöille ei synnyt henkilökohtaista vastuuta yrityksen alasajosta johtuviin seurauksiin. Yrityksen sulkemisprosessi kannattaa aloittaa heti kun selviää, että tarve yrityksen sulkemiselle on olemassa, jotta ylimääräisiltä kustannuksilta ja muilta haitallisilta seurauksilta vältytään.