Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Käsittelemme asiakas- ja henkilötietoja aina asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Tässä tietosuoja- ja rekisteriselosteessa kuvataan tarkemmin miten ilmoittamiasi henkilötietojasi käsitellään.

1a

Rekisterinpitäjä

Nimi
China Operations Support Company Limited
Osoite
Unit 1102, 11/F, 29 Austin Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong
Muut yhteystiedot
+852 5428 4220
info@prd.fi
2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Lasse Liukkonen, China Operations Support Company Limited
Osoite

Unit 1102, 11/F, 29 Austin Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong

Muut yhteystiedot
+852 5428 4220
Lasse.Liukkonen@prd.fi
3 Rekisterin nimi Asiakasrekisteri: osakeyhtiön perustaminen Hongkongiin
4 Henkilötietojen käyttötarkoitus Osakeyhtiön perustaminen Hongkongiin ja asiakassuhteen hoitaminen.
5

Rekisterin tietosisältö

Osakeyhtiöön merkittävien osakkaiden ja hallituksen jäsenten passintietosivut (passinnumero, sukunimi, etunimet, kansalaisuus, henkilötunnus, sukupuoli, syntymäaika, syntymäkotikunta, nimikirjoitus ja kuva) sekä kotiosoitteet.

Lisäksi rekisteri sisältää tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri perustuu asiakkaan antamiin tietoihin eli pääasiassa kopioihin passintietosivuista ja kotiosoitetodisteista (lasku tms.) sekä yhteydenpidosta sähköpostitse ja puhelimitse. Asiakas voi olla myös rekisteröidyn edustaja.
7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan ainoastaan osakeyhtiön perustamiseen Hongkongiin liittyviin asioihin, esimerkiksi Hongkongin yritysrekisteri, sekä pakottavan lainsäädännön niin määrätessä toimivaltaiselle viranomaiselle.
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietojen käsittely EU:n ja ETA:n ulkopuolella on välttämätöntä asiakkaan tilaaman palvelun tuottamiseksi.
9

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Manuaalisen aineiston määrä pyritään minimoimaan ja tarpeeton aineisto tuhotaan ensitilassa. Manuaalisen aineiston käyttöoikeus on rajattu ainoastaan toimeksiantoa suorittaviin henkilöihin, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.
B Sähköinen aineisto
Rekisterinpitäjä säilyttää sähköisen aineiston lukitussa tilassa tietokoneella, joka on suojattu salasanalla, palomuureilla (soft-/hardware) sekä virusten ja haittaohjelmien torjuntaohjelmalla. Sähköisen aineiston käyttöoikeus on rajattu ainoastaan toimeksiantoa suorittaviin henkilöihin, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.
10

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa, ottamalla yhteyttä selosteen kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

Rekisterinpitäjällä on ainoastaan rekisteröidyn itsensä tai edustajansa ilmoittamat tiedot. Luodun osakeyhtiön tiedot rekisteröity tai muu henkilö voi tarkastaa Hongkongin julkisesta yritysrekisteristä.

11

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus ja velvollisuus korjata virheelliset tiedot ja muutoinkin pitää tietonsa ajantasalla, ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai suoraan Hongkongin yritysrekisteriin.
12

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia, tai markkina- ja mielipidetutkimusta, tai henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten, eikä edellä mainittuja luovutuksia voi eikä tarvitse siksi erikseen kieltää.