Kiinalaisen yrityksen omistajat

Yrityksen Kiinassa voi omistaa yksi tai useampi oikeustoimikelpoinen henkilö. Henkilö tai henkilöt voivat olla luonnollisia henkilöitä (ihmisiä) tai oikeushenkilöitä (yrityksiä).

Myös ulkomaalainen henkilö voi omistaa yrityksen Kiinassa, riippumatta viisumista tai oleskeluluvasta, koska yrityksen omistaminen ei edellytä Kiinassa käyntiä tai oleskelua.

Kiinalaisen yrityksen omistajat

Kun yrityksen omistaa useampi osakas, puhutaan yhteisyrityksestä. Kiinalaisessa yhteisyrityksessä voi olla pelkästään kiinalaisia tai pelkästään ulkomaalaisia osakkaita taikka sekä kiinalaisia että ulkomaalaisia osakkaita.

Joillekin aloille on asetettu rajoituksia ulkomaalaisomistusten suhteen, mutta nämä ovat poikkeustapauksia. Ulkomaalaiset voivat siis yleensä omistaa 100 % yrityksestä, mutta erityistapauksissa omistusoikeus voi olla rajoitettu esimerkiksi 50 % tai ulkomaalaisten omistus on kokonaan estetty. Mitä sensitiivisempi ala on kyseessä (esim. maanpuolustus), niin sitä suurempi kiinalaisen osapuolen omistus on. Kiinan valtio tai muu julkishallinto ei lähtökohtaisesti ole yrityksissä osakkaana.

Yhteisyrityksen etuna on, että useampi osakas tuo resursseja yhteiseen liiketoimintaan. Haittapuolena vastaavasti on, että osakkaat voivat ajautua erimielisyyksiin, joka voi johtaa jopa siihen, että liiketoiminta Kiinassa estyy. Yhteisyritystä perustaessa erimielisyydet ja riitatilanteet pitää ennakoida sopimuksellisesti ja muilla järjestelyillä, jotta riitatilanteet eivät johda taloudellisiin tappioihin.

Jos yhteisyrityksessä on sekä ulkomaalaisia että kiinalaisia, mukaan tulee kulttuurien väliset erot. Kiinalainen osapuoli yleensä tuntee myös Kiinan lainsäädännön ja toimintatavat ulkomaalaista osakasta paremmin, mikä voi johtaa kiinalaisen osapuolen vahvempaan asemaan.

On tärkeä ymmärtää, että vaikka yksi osakas omistaisi yrityksestä yli 50 %, niin se ei tarkoita, että tämä voisi yksipuolisesti päättää kaikesta yrityksessä. Kiinassa vähemmistöosakkaan edut on turvattu ennen kaikkea siten, että vähemmistöosakas voi lyödä kapuloita rattaisiin ja estää yrityksen toiminnan. Käytännössä tämä tapa on mahdollinen vain kiinalaiselle osakkaalle, mutta ei ulkomaalaiselle. Yrityksen perustamisen ja pyörittämisen kannalta on helpointa, jos yrityksellä on vain yksi omistaja. Päätöksenteko on helpointa koko yrityksen elinkaaren aikana ja alussa yrityksen perustamiseen liittyvä byrokratia on helpompaa.

Hongkongilainen holdingyhtiö

Varsinkin menneinä vuosina monet päätyivät perustamaan holdingyhtiön Hongkongiin Suomen emoyhtiön ja Kiinan tytäryhtiön väliin. Perusteluina olivat mm. yksinkertaisempi byrokratia Kiinan yhtiötä perustaessa, veroedut sekä eräänlaisen puskurina toimiminen Kiinan ja Suomen välissä. Tällä hetkellä monet edut ovat menettäneet merkityksensä, jos mietitään tilannetta nimenomaan Kiinan liiketoiminnan ja Kiinaan yrityksen perustamisen perspektiivistä. Jos tarkoituksena on tehdä liiketoimintaa laajemminkin Aasiassa tai jopa globaalisti, niin hongkongilaisella yrityksellä voi edelleen olla paikkansa. Lähtökohtaisesti suomalaisen yrityksen kannattaa perustaa yritys Kiinaan suoraan oikeaan paikkaan, kulkematta Hongkongin kautta.