Minkä lainsäädännön mukaan hongkongilainen yritykseni toimii?

Hongkongilainen yritys noudattaa ensi sijassa Hongkongin lakeja, joista keskeisimpänä on Companies Ordinance, Cap. 622, joka on paikallinen yhtiölaki.

Vaikka Hongkong on osa Kiinan kansantasavaltaa, niin sillä on erikoishallintoalueena omat lait, mukaan lukien oma yhtiölainsäädäntö.

Kun hongkongilainen yhtiö toimii Hongkongin ulkopuolella, niin yhtiön on noudatettava myös kohdemaan lakeja.

Hongkongilaisen yrityksen on noudatettava myös kulloinkin voimassa olevia YK:n asettamia pakotteita.